MASSAGESKOLEN
v/ Gunna Højgaard

Sverkilstrupvejen 14
Torup
3390 Hundested

Telefon 411 410 77
gunna@massageskolen.dk

Gunna Højgaards Blog

Forebyg og efterbehandl depression

25. marts 2016

Massageterapi som forebyggelse og efterbehandling af depression

Af Gunna Højgaard

Depression kan være sidste stadium på et forløb, der begynder med langvarig stress.

Når stress varer ved, bruges betegnelsen sustained arousal. Det er den tilstand, hvor stress i så høj grad har påvirket et menneske, at fysiske og kognitive funktioner har indordnet sig under stresstilstanden. Niveauet af stresshormoner er konstant højt, sympaticus er overaktiv, og organismen udtrættes gradvis, til man opnår den tilstand, der kaldes udbrændthed.

Stressorer kan være alt muligt: Traumer, støj, sygdom, livsbegivenheder, smerter, angst, eksil og hjemløshed, kulde, iltmangel…Det er ikke stressorernes art, der tæller, men den totale stressbelastning.

Næste trin efter udbrændthed er depression, hvor livsfunktionerne dæmpes og handlekraften stækkes. Personen har ikke længere overskud til at træffe valg, som kan afbryde stresstilstanden.

Massageterapi er en af de behandlingsformer, som kan bremse sustained arousal og derved forebygge depression.

Når depressionen er blevet dyb, vil manuel behandling antagelig ikke have stor virkning, fordi personen skal kunne engagere sig i behandlingen for at der sker ændring af adfærdsmønstre og reaktionsmønstre – og den energi er der ikke hos en, der er dybt deprimeret.

Manuel behandling, som gives i engageret samspil med klienten, kan ændre fysiske spændingsmønstre og give større bevægelighed.

Der ændres på balancen mellem de overordnede hormoner (vasopressin og oxytocin), så personen kommer ud af sin fastlåste arousal-tilstand og bliver motiverbar med hensyn til adfærd og respons.

Samtidig vil elementær omsorg gennem berøring give mental aflastning.

De fysiologiske processer, som kendetegner ro og afspænding, vil dæmpe et overaktivt smertesystem.

Sympaticus-aktiviteten vil falde til et normalt niveau, med en passende balance mellem aktivitet og hvile. De indre organer får bedre funktionsbetingelser.

Personen kan igen føle overskud til at håndtere sin livssituation uden overforbrug af stimulanser og andre uhensigtsmæssige strategier.

Hvordan terapeutisk massage tilrettelægges, så den virker mod sustained arousal:

  • Neuromuskulær behandling, som involverer klienten, som oplever at få større kropsbevidsthed og kontrol over kroppen
  • Der bruges massagegreb og andre metoder med moderat tryk og tempo og følsomhed for klientens reaktioner
  • Behandlingen fokuserer på de områder, der er tættest innerveret og har direkte indflydelse på det autonome nervesystem (se Schleip)
  • Der arbejdes med de dybe fascier, som bliver stramme ved sustained arousal
  • Der arbejdes med klientens vejrtrækningsmønster, holdning, sidde- og hvilestillinger
  • Ud over selve den manuelle behandling kan behandleren lytte til og rumme klientens beskrivelse af sin situation, føre motiverende samtale om livsstil og henvise til relevante hjælpere/behandlere.

Indikationer:

  • Ved tegn på begyndende eller manifest sustained arousal
  • I restitutionsfasen efter medicinsk og psykoterapeutisk behandling af dyb depression, så tilbagefald undgås

Henvisning til artikel, som man kan rekvirere hos mig:

Artikel af Robert Schleip fra 2009 om innervation af fascia med femhævelse af det relevante afsnit, som giver baggrund for manuel behandling med indvirkning på organismens stressniveau.