MASSAGESKOLEN
v/ Gunna Højgaard

Sverkilstrupvejen 14
Torup
3390 Hundested

Telefon 411 410 77
gunna@massageskolen.dk

Gunna Højgaards Blog

Gavekort til medicinsk massage - den går ikke

22. august 2012

Gavekort til medicinsk massage – den går ikke

Heller ikke “klippekort” til flere behandlinger, udstedt før massøren har set klienten.

Hvis du giver momsfrie behandlinger skal du nemlig opfylde 2 betingelser:

1) Du opfylder uddannelseskravet i den behandlingsform, du vil benytte (dvs kravene til momsfritagelse inkl. 250 timer i den pågældende behandlingsform)

2) Du behandler en tilstand, som kan betegnes som sygdom eller sundhedsmæssig uregelmæssighed, eller du forebygger en sygdom som du ud fra symptomerne kan se, klienten har øget risiko for at få
(Sundhedsstyrelsen: Alternative behandlere og andre sundhedspersoner – Om moms og lønsumsafgift)

Jeg mener, man kan sige sig selv, at det er massøren, der skal udspørge og undersøge klienten og afgøre, om betingelserne i punkt 2 er til stede, ikke en kær ven eller slægtning, som vil give klienten en gave!

Jeg synes også det er indlysende, at det ikke kan afgørespå forhånd, hvor mange behandlinger der skal til, før tilstanden er bedret. Kun i tilfælde, hvor klienten  lider afkronisk sygdom eller permanent er udsat for belastninger, som er en klar helbredsudfordring, kan “klippekort” forsvares.

Enig?

Hvis du er det, så kan du måske også gå med på, at vi må begynde at bruge andre betegnelser for vores behandling.

Mine forslag:

Momspligtige massagebehandlinger kan hedde hvad som helst: Wellness, afslapningsmassage, fysiurgisk massage.

Momsfrie massagebehandlinger kan hedde: Medicinsk massage! (som pr. definition er fysiurgisk)