MASSAGESKOLEN
v/ Gunna Højgaard

Sverkilstrupvejen 14
Torup
3390 Hundested

Telefon 411 410 77
gunna@massageskolen.dk

Gunna Højgaards Blog

Af massagens historie: Skodsborg Badesanatorium

01. februar 2018

Skodsborg Badesanatorium

Kilde: Artikel af Jane Benarroch i Weekendavisen den 12. januar 2018, på grundlag af interview med historikeren Anders Bank Lodahl, Rudersdal Museer.

I uddrag ved Gunna Højgaard

I dag: Kurhotel Skodsborg. Opført i 1898 med støtte fra syvendedags adventisterne i USA. Drevet af adventisterne helt eller delvis indtil 1992.

Forbilledet var Battle Creek Sanitarium i USA, stiftet af dr. Kellogg (ham med cornflakes, som skulle dæmpe kønsdriften på en sund måde).

Leder fra starten: Carl Ottosen, adventist, læge. Inspireret af naturlægebevægelsen, der gik ud på at udnytte naturens helbredende kraft frem for at bruge kirurgi og medicinske præparater. Denne indstilling bragte sanatoriet på kant med den etablerede medicin. Man behandlede med diæt, luftbade, varmeterapi, kolde bade, gymnastik i fri luft, sløjd og håndarbejde, elektroterapi og lignende, og ved at modarbejde indtagelse af kød, krydret mad, alkohol, te og kaffe samt rygning. Selvforgiftning og stress blev betragtet som årsager til sygdom.

Klientellet var fra begyndelsen personer med ”dårlige nerver”, og fra midten af 1900-tallet flere og flere til fysioterapi og genoptræning.

Sanatoriet havde massøruddannelse (svarer til fysioterapeutuddannelse!), som sanatoriet forsøgte at få godkendt af sundhedsvæsenet – længe forgæves. (Før midten af 1940´erne blev man uddannet som ”massør og sygegymnast”, siden hed faget fysioterapi.

Carl Ottosen døde i 1942, hans efterfølger Anders Andersen var i højere grad indstillet på at samarbejde med sundhedsvæsenet. I 1949 fik skolens massører endelig autorisation (som fysioterapeuter).

Stedets rolle som kursted ændrede sig i 1960´erne, hvor søgningen blev mindre. Fra 1967 indledtes et samarbejde med det offentlige sundhedsvæsen, idet man tog genoptræningspatienter ind. Fokus var nu mere på genoptræning af knæ og hofter end på psykiske lidelser.

Adventisterne, hvis indsats havde været drevet af et kald, begyndte at stille spørgsmålstegn ved at støtte kurstedet, idet personalet i stigende grad var ikke-adventister, og virksomheden mere og mere lignede det, der kunne drives offentligt. Det spillede også ind, at Skodsborg drev kirurgi og sandsynligvis også plastikkirurgi. Akupunktur på grundlag af østlig filosofi var heller ikke velset.

1992 blev stedet til Skodsborg Kurhotel.