MASSAGESKOLEN
v/ Gunna Højgaard

Sverkilstrupvejen 14
Torup
3390 Hundested

Telefon 411 410 77
gunna@massageskolen.dk

Gunna Højgaards Blog

Billedsproget

28. juni 2013

Billedsproget i ikke-autoriseret kropsbehandling, for eksempel i massage

Kropsbehandlere har deres egne, specielle sprog. Når vi bruger metaforer som flow, grounding, healing, energi og andet, møder vi enten indforståede smil og nik: Ja, hvor spændende! – eller tilhøreren bliver lidt fjern i blikket og ser sig om efter en anden at snakke med.

Billedsproget fungerer som et samlingspunkt: Her føler vi os hjemme!

Eller stempler os som ”den slags”.

Billederne – metaforerne – ,som massører bruger, kommer fra to forskellige områder.

– Det ene område er vækstbevægelsen og de fremmede kulturers folkereligion og traditioner.

På dansk bruger vi især billeder fra fjernøstlig og indisk folkekultur, samt fra teosofien og New Age bevægelsen, hvor disse billeder indgår i en moderne sammenhæng.

– Det andet område er skolemedicinen og den naturvidenskabelige begrebsverden. Vi låner i et vist omfang udtryk fra medicinsk terminologi.

Hvornår er billedsproget egnet til at gøre vores tale tydelig, og hvornår blokerer det for kommunikationen, fordi vi bliver sat i bås?

Jeg har lyst til at se nærmere på et af de sproglige billeder, som vi ofte møder. Både for at se, hvad det indeholder af tolkningsmuligheder, og hvad det tilslører.

Udrensning

Fysiologisk tolkning: Nogle af kroppens organer tager sig specielt af at udskille affaldsstoffer og restprodukter fra de fysiologiske processer. Det er for eksempel lungerne, nyrerne og leveren. Andre rensende processer kan være immunforsvarets aktivitet og hudens udskillelse af sved. Listen kan gøres endnu længere. Her er vi på naturvidenskabens felt, hvor alt kan undersøges og be- eller afkræftes.

Der er også tilhængere af den forestilling, at en kraftig forkølelse med hoste, næseflod, diarré og øvrige symptomer er en form for udrensning. Logikken svigter først, når dette bliver set som en gavnlig og ønskværdig proces, og ikke som et sygdomsangreb og dets bekæmpelse.

Tarmskylning, at man skyller indholdet af tyktarmen ud ved hjælp af lavement, suppleret med speciel diæt, betragtes af sine tilhængere som en udrensning. De ser bort fra, at den biologiske nedbrydning i tyktarmen skaber livsvigtige vitaminer, så der er gode grunde til ikke at gribe forstyrrende ind.

”Detox”, afgiftning, er blevet et modeord i udkanten af wellnessbranchen. I samme øjeblik kroppens almindelige restprodukter benævnes som gift, får kunderne en god grund til at skille sig af med dem på den måde, firmaet foreskriver, enten gennem at smøre creme på, ved specielle bade, omslag, urtete eller lignende. Detox kommer på den måde til at træde i stedet for en sundere livsstil.

Endelig kan bestemte berøringsterapier bruges med henblik på udrensning af en mere uhåndgribelig, psykisk/åndelig art.

Ingen af de alternative tolkninger bygger på beviser. Alle de alternative fortolkninger kan alligevel virke befordrende for en behandling, vel at mærke hvis klienten tror på dem. Placeboeffekten afhænger af, om billedsproget accepteres og forstås.

Hvad kan metaforen udrensning tilsløre?

For det første, en mangelfuld viden om menneskets fysiologi.

For det andet, et salgsfremstød på falske præmisser, som kun lykkes på grund af folks store trang til at få det bedre og undertiden godtroende håb om en genvej eller ligefrem et mirakel..

For det tredje, behandlerens eller sælgerens selv-overvurdering, naivitet eller mangel på kritik af egne virkemidler. Måske endda trang til at kontrollere andre eller tilegne sig deres penge.

Hvilke andre sproglige billeder mener du, der er grund til at se nærmere på?