MASSAGESKOLEN
v/ Gunna Højgaard

Sverkilstrupvejen 14
Torup
3390 Hundested

Telefon 411 410 77
gunna@massageskolen.dk

Gunna Højgaards Blog

Carlstrands triangel

04. marts 2016

Om behandling af depression

 

Læs!

 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/hoering-national-klinisk-retningslinje-for-ikke-medicinsk-behandling-af-depression#

Det er yderst relevant, at vi som KAM-arbejdere byder ind, både med psykoterapi og med berøringsterapi, for eksempel massagebehandling. Måske også andet?

Jeg ved, at i hvert fald massører og psykomotorikere har rigtig gode erfaringer med behandling af mild til moderat depression med vores metoder.

Vi ”kurerer” ikke lidelsen, men vi giver brugeren overskud til selv at tage bestik af sin situation og finde løsninger.

Da en af forløberne for depressionen tit er lange perioder med sustained arousal (vedvarende hyperaktivering af hele organismen, højt kortisol-niveau, sympaticus-overreaktioner m.v.), må vi som KAM-behandlere være selvskrevne til at melde os på banen.

Forebyggelse, når de første tegn på en lidelse viser sig, vil altid være at foretrække.

Den svenske KAM-terapeut Lars Carlstrand har tegnet denne figur, som passer både på psykisk og fysisk sygdom:

 Her skal der være en trekant, som står på spidsen. Øverst grøn (stor!)

 

I midten gul – mellemstor

 

nederst rød – ganske lille

Grøn: KAM. Billigt for samfundet, bivirkningsfrit, fleksibelt, brugeren bevarer sin selvbestemmelse, sætter ind, mens problemet er reversibeltGul: Autoriserede klinikker (psykolog/psykiater, fysioterapeut m. fl.) klinikken overtager styringen, ventetid, begrænset tid til hver, dyrt for samfundet, sætter ind, når problemet er omfattende

Rød: Hospitalsbehandling. Meget dyrt for samfundet, begrænsede ressourcer, voldsomt indgreb i brugerens liv, sætter ind, når en del skade allerede er sket

Gunna Højgaard