MASSAGESKOLEN
v/ Gunna Højgaard

Sverkilstrupvejen 14
Torup
3390 Hundested

Telefon 411 410 77
gunna@massageskolen.dk

Gunna Højgaards Blog

Efteruddannelse: ja, men i hvad?

18. september 2017

Efteruddannelse: ja, men hvorfor? Og i hvad?

Hvorfor tager du efteruddannelse. Er det 1) for at blive en bedre massør, eller 2) for at opfylde efteruddannelsespligten?

1

En god massør kan give en god behandlingsoplevelse. Her tæller det meget, at massøren er i stand til at skabe en god relation til sin klient. Mange af brugerne af komplementær/alternativ behandling erklærer, at den måde, de bliver mødt på af behandleren er en væsentlig grund til, at de bruger denne behandling. Tit er baggrunden, at de kan føle sig afvist i det offentlige sundhedsvæsen, hvor der er kapacitetsproblemer med de deraf følgende lange ventetider og korte tidsrum til konsultationer.

Når vi nu ved, at den gode relation er et af vores allerstærkeste kort som behandlere, næsten stærkere end vores øvrige faglige kompetencer, så kan det undre, at der ikke er flere muligheder for efteruddannelse netop af dette aspekt af vores faglighed. Er vi nervøse for at fokusere på vores samtaleteknik og nonverbale kommunikation, eller tager vi for givet, at vi ikke kan blive bedre til det? Hvad tror du er grunden til, at der stort set ikke udbydes workshops i supervision eller andre psyko-sociale emner for massører?

2

RAB-krav via din forening

Som medlem af en af dit behandlerfags RAB-godkendte foreninger skal du have gennemført en vis mængde efteruddannelse. Enten et bestemt antal timer eller points pr. kalenderår, eller du kan samle efteruddannelsen, så gennemsnittet pr. kalenderår dækker kravet. Typisk over en 3-årig periode.

Efteruddannelsen skal være relevant for den behandlingsform, du er registreret til at udføre. Det vil sige, at emnet for efteruddannelsen skal findes i uddannelsesplanen for dit behandlerfag. Det kan således både være det primære fags teori og praksis og i baggrundsteori (anatomi, fysiologi, sygdomslære med farmakologi, orientering om andre alternative behandlingsformer, psykologi og klinikdrift).

Det er påfaldende, at der yderst sjældent tilbydes efteruddannelse i emner, der går ud over den praktiske udførelse af en enkelt behandlingsteknik.