MASSAGESKOLEN
v/ Gunna Højgaard

Sverkilstrupvejen 14
Torup
3390 Hundested

Telefon 411 410 77
gunna@massageskolen.dk

Gunna Højgaards Blog | Nyheder

Grib chancen eller behold stenen i skoen

22. januar 2019

Grib chancen eller behold stenen i skoen

En lille beretning fra det virkelige liv – anonymiseret:

X er massør og er en af mange massører på Ys postliste. Y videresender et jobopslag fra et formidlerfirma (et bureau for virksomhedsmassage), som søger massører til nogle virksomhedsaftaler.

Derpå skriver X til Y, at det har ingen interesse, fordi X har haft en ubehagelig oplevelse i nævnte formidlerfirma. X havde været til skældud på kontoret og var blevet ubehageligt behandlet – og det var der også andre massører i firmaet, der havde oplevet. Derfor havde jobopslaget ingen interesse.

Nå, hvad skulle Y så gøre – som den, der havde videresendt jobopslaget. Der var flere muligheder: – Enten ignorere svaret fra massøren, – eller sende massørens svar videre til formidlerfirmaet, og så kan de selv slås om det, – eller fortælle formidlerfirmaet, at der er en (anonym) massør, der har følt sig dårligt behandlet, og kunne Y bede vedkommende kontakte formidlerfirmaet, så de kunne udrede konflikten og bilægge den?

Y valgte den sidste løsning og fortalte formidlerfirmaet, at den utilfredse massør evt. ville kontakte dem. Formidlerfirmaet var glade for den løsning og imødeså at blive kontaktet.

Y skrev derpå til X og fortalte, at X var velkommen til at tage en snak med formidlerfirmaet.

Formidlerfirmaet skrev i mellemtiden til Y og var dybt bekymret for, at X kunne have spredt dårlig omtale til andre massører. Y kunne berolige med, at kontaktlisten ikke havde været offentlig; rundskrivelsen med opslaget var nemlig sendt som Bcc.

Så var det, at kæden hoppede af for X. Selv om X havde chancen for at komme af med sin utilfredshed og enten få en forklaring eller en undskyldning, og chancen for at formidlerfirmaet kunne finde ud af, hvad der havde startet konflikten og for at gøre det godt igen – og for at Y ikke længere skulle have en lille nagende tvivl om formidlerfirmaets måde at behandle massørerne på! Alle disse muligheder for konfliktløsning var spildt, fordi X ikke greb chancen.

X skrev nemlig til Y, at der ikke skulle ske mere i sagen. X havde haft en dårlig periode, som nu var overstået.