MASSAGESKOLEN
v/ Gunna Højgaard

Sverkilstrupvejen 14
Torup
3390 Hundested

Telefon 411 410 77
gunna@massageskolen.dk

Gunna Højgaards Blog

Inflation i kursuspapirerne? Nogle fagetiske overvejelser ved årsskiftet

02. januar 2013

Inflation i kursuspapirerne?

Nogle fagetiske overvejelser ved årsskiftet

Som skoleleder gennem mange år og nu også sekretær for en massørforening (FRFM) ser jeg mange vidt forskellige formuleringer på de papirer, massører dokumenterer deres uddannelse med. Nogle af dem duer overhovedet ikke.

  • Bevis på uddannelse:

Papiret for en hel uddannelse iflg. reglerne, på 660 timer og med eksamen i hovedfagene, skulle helst hedde diplom eller eksamenbevis.

Duer ikke: Certifikat! Det er en brancheforening eller en sammenslutning, der udsteder certifikater, og et certifikat skal bekræfte at personen opfylder en norm, som er godkendt på forhånd af foreningen og myndighederne. For eksempel et flyvercertifikat. Massørbranchen har ikke noget fælles organ, og kan derfor ikke udstede certifikater.

Et kursus på en enkelt dag eller to er ikke en uddannelse og berettiger hverken til diplom eller certifikat.

  • Bevis på et enkelt kursus:

Alle kortere forløb og dele af uddannelse eller efteruddannelse kan dokumenteres med deltagerbevis eller kursusbevis. Der er sjældent aflagt eksamen eller prøve, så i de fleste tilfælde bekræfter papiret blot, at deltageren var til stede under kurset. Ikke, at hun/han har lært det, der er gennemgået.

Hvis der også er aflagt en prøve, kan der tillige udstedes prøvebevis.

Duer ikke: At uddele titler som ”knæterapeut” eller ”triggerpunktterapeut” efter et kort kursus. Det er at føre klienterne bag lyset at give titler, som normalt skal dække en hel uddannelse eller i hvert fald flere måneders studier.

  • Niveau:

Det skal stå på beviset, hvilket niveau der er undervist på, fordi Skat forlanger, at sammenstykkede uddannelser er fremadskridende, således at der hele tiden bygges ovenpå. En serie begynderkurser kan ikke lægges sammen.

Efteruddannelse skal med hensyn til sværhedsgrad og indhold henvende sig til personer, der allerede har taget uddannelsen, således at de uddyber og udvider deltagernes kundskaber.

Duer ikke: At skolevirksomheder, som sælger for korte og mangelfulde massøruddannelser, udbyder efteruddannelse, som i virkeligheden ligger på et niveau, der hører hjemme i selve uddannelsen. Det ser man desværre somme tider på skolers hjemmesider.

  • Fag:

Uddannelse og efteruddannelse af fysiurgiske massører kan kun ske i fag og emner, som i forvejen indgår i uddannelsen til fysiurgisk massør. Fag og emner, der falder udenfor, kan ikke medregnes i de obligatoriske uddannelses- og efteruddannelsestimer.

Duer ikke: At inkludere fag i læseplanen, som ikke kan godkendes inden for fysiurgisk massage, uden at gøre tydeligt opmærksom på, at disse timer er noget ekstra, og at de ikke medregnes i uddannelsen. Jeg finder det naturligt, at massører holder sig orienteret om, hvad der rører sig i den alternative behandlerverden, men vi er nødt til at følge reglerne når vi uddanner os for at skabe respekt om vores eget fag.

  • Modultrin og opfølgningskursus:

Der skal stå noget om, hvad kurset følger op på, det vil sige format og indhold i få stikord for det foregående kursus. Der kan også stå andre kriterier for optagelse, for eksempel hvilke fagpersoner kurset henvender sig til.

  • Hvem står bag:

Diplom eller kursusbevis skal indeholde undervisningssted, antal timer, arrangør (”skole”) og ansvarlig underviser.

Duer ikke: Det sker, at skoler lukker, og deres arkiver er makuleret. Så har massørerne som er uddannet der ikke en chance for at bruge deres diplomer og kursusbeviser, hvis de ikke indeholder alle relevante data. Det er desværre mere reglen end undtagelsen, at dokumenterne mangler vigtige oplysninger.

  • Omfang:

Reglerne for godkendelse af uddannelse siger, at timetallet skal anføres. En undervisningstime er på mindst 45 minutter, og der kan ikke være mere end 1 undervisningstime pr. klokketime. Resten skal holdes som pauser.

Duer ikke: I en periode var det almindeligt at regne sådan her: en lektion er på 45 minutter, så på for eksempel 3 klokketimer ligger der 4 lektioner. Hvis man så også siger, at det sidste kvarter er til at pakke sammen i, så har man vupti’! afviklet 4 lektioner fra kl. 13 til 15.45. Det har Styresignal fra Skat heldigvis fået sat en stopper for.

  • Opgradering og ikke-lærerstyrede timer:

Hvis der for eksempel er givet opgraderingstimer eller e-learning/blended learning afsluttet med eksamen, skal det anføres, hvor og hvordan denne eksamen er afholdt, og hvilket niveau der er eksamineret på.

Duer ikke: At fjernundervisning afsluttes med en eksamen, hvor man kan sidde hjemme og få hjælp til opgaveløsningen.