MASSAGESKOLEN
v/ Gunna Højgaard

Sverkilstrupvejen 14
Torup
3390 Hundested

Telefon 411 410 77
gunna@massageskolen.dk

Gunna Højgaards Blog | Nyheder

Klik-varmepakningernes hemmelighed

25. juni 2017

Klik-varmepakningernes hemmelighed

Du er muligvis en af dem, der i årevis har brugt klik-varmepakninger. Det har ikke stået på indpakningen til produktet, hvad plastpakningen indeholder. En saltmasse, javist, men ikke en hvilken som helst saltmasse.

I Weekendavisen den 23. juni fortæller Mark Dannemand på DTU om sine eksperimenter. Han arbejder for tiden på et ph.d. projekt., der skal lede til en metode til oplagring af energi i netop den type saltblanding, som vi bruger i vores klik-pakninger.

Blandingen hedder natriumacetat-trihydrat. Dens fysiske egenskaber er følgende: Saltets smeltepunkt er ved 58 grader. Hvis det er stift (krystalliseret), skal det varmes op for at smelte. Vi plejer at smelte pakningerne i en kedel med vand. I den smeltede tilstand er saltet ”underafkølet” og gemmer på den energi, som skulle til for at smelte det. Vi kender det fra klikpakningerne med klart og flydende indhold.  Hvis man forstyrrer saltmassens hvile ved at ryste pakningen eller klikke med den lille indlagte metalbrik, starter krystalliseringen, og saltmassen slipper den temperatur på 58 grader løs, som den har gemt på. Det samme sker, hvis man tilsætter en enkelt almindelig saltkrystal. Den krystalliserede masse i vores klikpakninger holder varmen ganske godt, gerne omkring ½ time.

Mark Dannemands forsøg går ud på at finde ud af, hvordan man kan lagre varmeenergi for eksempel fra solvarme i denne saltmasse.

Er det ikke festligt at vide, at vores klikpakninger i klinikken måske er forløberne til en fin og miljøvenlig metode til energilagring?