MASSAGESKOLEN
v/ Gunna Højgaard

Sverkilstrupvejen 14
Torup
3390 Hundested

Telefon 411 410 77
gunna@massageskolen.dk

Gunna Højgaards Blog

Massage er et vigtigt redskab til stresshåndtering

13. november 2012

Massage er et vigtigt redskab til stresshåndtering

Akut stress skærper opmærksomheden. Langvarig stress svækker den.

Jo mere en person er syg af stress, jo sværere har vedkommende ved at være opmærksom.

En stille stund i vild natur, som man ikke skal ordne noget i, men bare kan nyde, giver dyb ro og afspænding for krop og psyke. De haver, som er indrettet til mennesker, som er blevet syge af stress, må ikke indeholde noget, som man får lyst til at luge eller klippe i eller på anden måde “ordne”.

Efter samme retningslinier har vores massagklienter brug for, at en del af  behandlingen er noget, som man ikke skal være specielt opmærksom på, medvirke i eller bekymre sig over. Der skal ikke være noget i afstressningsdelen af behandlingen, som kræver klientens opmærksomhed.

Hvis din klient lider af akut stress-sammenbrud, er det hele behandlingen, som skal være sådan.

Dette syn på en afspændende behandling er anderledes end det, som psykomotorisk behandling sædvanligvis indebærer: At skærpe klientens opmærksomhed på kroppens signaler.

I praksis kan det se sådan ud: Det er min erfaring, at det fungerer godt først at fokusere på problemområderne først og behandle med fascieteknik og neuromuskulære teknikker, for eksempel muskelenergiteknik, hvor klienten skal medvirke aktivt.

Resten af behandlingstiden bruger jeg på en meget rolig massage, som er ren passiv behandling under smertegrænsen.  Denne sekvens tilfredsstiller både specifikke og generelle krav fra klienten.

Når man tager i betragtning, at en stor del af sygemeldinger for tiden skyldes stressrelaterede tilstande, så har vi som massører en stor mission i at hjælpe de stressramte med at komme godt igennem en rehabiliteringsperiode. Vi har et unikt virkemiddel til vores rådighed: berøring,  og bør vedligeholde og opgradere den del af vores teknik, som går ud på at formidle ro.

Din egen tilstand, mens du behandler, er det som du formidler. Men formidlingen går også den anden vej, for når behandlingen fungerer godt, vil du selv blive præget af ro.

I en tilstand af afspændt ro genoplades din hjernes kapacitet for opmærksomhed, og i nogen tid efter er du i stand til at yde mere.