MASSAGESKOLEN
v/ Gunna Højgaard

Sverkilstrupvejen 14
Torup
3390 Hundested

Telefon 411 410 77
gunna@massageskolen.dk

Gunna Højgaards Blog

Mere om lovforslag til frigivelse af ledmanipulation

26. august 2016

Der er nu kommet høringsbrev ud om en mulig lovændring den 23. september. Det gælder både lov om forbeholdt virksomhed og loven om RAB-ordningen. Forslaget går ud på, at ledmanipulation (derunder også high velocity low amplitude manipulation, HVLA) ikke længere skal være forbeholdt kiropraktorer.

Det betyder, at der ikke vil være nogen kontrol med, om de, der bruger denne teknik har en fyldestgørende uddannelse. Teknikken kan indgå i enhver komplementærbehandlers uddannelse, kort eller lang.

Denne problemstilling har for nogle år siden delt behandlerforeningerne i Sverige i 2 lejre, idet KMH-Skolan i Malmö fastholdt at undervise i denne metode.

Hvordan kan vi sørge for, at den indgribende ledmanipulation  kun må tillades RAB- og SA-registrerede behandlere, således at der værnes om brugersikkerheden. Dette vil indebære, at de pågældende behandlere via deres forening er omfattet af en ansvarsforsikring.

Forsikringsselskaberne skal acceptere tingenes nye tilstand.

Der er i Danmark set behandlingsskader hos autoriserede sundhedspersoner (læger, fysioterapeuter, kiropraktorer), men stort set ikke fra massagebehandling.

Hvilken holdning har din skole / din forening til lovforslaget?

Skal vi jonglere med nogle ideer til, hvad der kan gøres?