MASSAGESKOLEN
v/ Gunna Højgaard

Sverkilstrupvejen 14
Torup
3390 Hundested

Telefon 411 410 77
gunna@massageskolen.dk

Gunna Højgaards Blog

Mit bud på en fagbeskrivelse

26. november 2017

Fag
Fysiurgisk massage

Titel

Massageterapeut og
Registreret fysiurgisk massør.

Massør RAB: Titlen er beskyttet jf. Lov nr. 351 af 19.04.2004, § 3, stk. 3.

Den registrerede massageterapeut skal opfylde lovens minimums uddannelses- og efteruddannelseskrav.

Arbejdsmetode/arbejdsområde

En fysiurgisk massør behandler på naturvidenskabeligt grundlag. Bevægeapparatet og de dertil knyttede neurologiske funktioner behandles manuelt, med termoterapi og med vejledning i hensigtsmæssig kropsbrug. Der bruges metoder, som er hentet fra klassisk massage, fysioterapi, osteopati og andre kropsterapier. En fysiurgisk massør må kun behandle med metoder, vedkommende er uddannet i. Behandlingen kan foregå i klinik eller i en virksomhedsordning. Ved tilstande, der kræver behandling af en autoriseret sundhedsperson, henvises klienten hertil.

Tilskud:

Der er ikke offentlige tilskud til behandling hos fysiurgisk massør.

Historie

Massage indgår, så vidt man ved, i alle kulturer og til alle tider. I kulturer, hvor lægekunst og religiøs praksis ikke er adskilt, forekommer massage som helbredende ritual. Massage er gennem historisk tid i et vist omfang blevet udskilt fra ritualerne. I løbet af 1900-tallet blev massage også udskilt fra det offentlige sundhedsvæsen i Danmark – med undtagelse af nogle få anvendelsesområder i fysioterapien. Dette har åbnet en niche for de fysiurgiske massører.

Den klassiske massageteknik, som bruges i Danmark i dag, har rødder i det antikke Grækenland. Den europæiske massagetradition blev beskrevet i bogform af den hollandske læge Johan Georg Mezger, som benævnede teknikkerne effleurage, petrissage, friktion og tapotement.  Siden har teknikkerne undergået en betydelig udvikling som følge af international forskning på området.

Uddannelse

En registreret massør har sin uddannelse fra private skoler og er forpligtet til at efteruddanne sig løbende.

Krav til uddannelse og optagelseskrav:

Der er ingen specifikke optagelseskrav på massøruddannelsen.

Hovedfaget massage, 250 timer, afsluttes med eksamen.

Anatomi, Fysiologi og Sygdomslære med farmakologi, 300 timer, afsluttes ligeledes med eksamen.

Fagene Psykologi og Orientering om andre alternative behandlingsformer, hver på 50 timer, er eksamensfri.

Det samme gælder faget Klinikdrift/klinikvejledning, 10 timer.

Fjernundervisning er tilladt i teorifagene.

Hver skole tilrettelægger både sit pensum og sin eksamen.

Brancheorganisation:

Der findes flere brancheforeninger med ret til at registrere massører.

Foreningerne er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed til at registrere massører, som opfylder lovens uddannelseskrav. Ikke alle foreninger skelner mellem fysiurgiske massører og andre massører.

 

I alfabetisk orden:

Foreninger kun for massører

Brancheforeningen for Fysiurgiske Massører (BFM)

Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører (FRFM)

 

Nogle foreninger, som også eller primært er for andre behandlere

Sammenslutningen af Alternative Behandlere (SAB)

Foreningen Danske Zoneterapeuter (FDZ)

Zoneconnection