MASSAGESKOLEN
v/ Gunna Højgaard

Sverkilstrupvejen 14
Torup
3390 Hundested

Telefon 411 410 77
gunna@massageskolen.dk

Gunna Højgaards Blog

Norsk fagkonference for massører

11. april 2019

Fagkonference for massører i Oslo

I dagene 29-30. marts 2019 afholdt Norges Massasje Forbund fagkonference på Litteraturhuset i Oslo. Der var omkring hundrede deltagere og særligt indbudte indledere fra Norge, Sverige, Island og Danmark (undertegnede). Temaet for konferencen var: Den klassiske massages fremtid.

Programmet var tæt pakket med faglig oplysning (forsikringsforhold, journalskrivning m.v.) og diskussionsoplæg. Jeg vil især fremhæve følgende:

Skal massører uddannes på fagskole- eller bachelor-niveau? Institut for Helhedsmedicin i Norge ved Karin Ingebrigtsen er allerede i gang som fagskole. Nogle svenske skoler og Islands skole er integreret i skolesystemets øvre del (gymnasium).

Der er høstet de første erfaringer med at etablere uddannelsen på bachelor-niveau i flere behandlingsfag, og alle følger spændte udviklingen. Ulemperne er de administrative byrder og akademiseringen, fordelene er studiestøtte og større anerkendelse af massage og anden kropsbehandling.

Nordisk Brancheråd for Massage har i flere år drøftet mulighederne for fagskole og bachelor-uddannelse, og har udarbejdet rammeplaner til en massøruddannelse, som opfylder kravene på disse 2 niveauer.

Kiropraktor Jakob Lothe talte om samarbejdet i klinikken mellem kiropraktorer og massører, som er ret almindeligt i Norge, til fordel for begge fag.

Jonas Gustrin fra Naprapathøjskolen i Stockholm talte om samordning af uddannelserne, således at massøren kan videreuddanne sig til naprapater. (Naprapati er en form for kombineret bred helseuddannelse i slægt med heilpraktik og lignende)

I Norge er der strenge regler for markedsføring af komplementær/alternativ behandling. Vi fik en redegørelse for dette af Nina Elise Dietzel fra Forbrukertilsynet. Man må ikke reklamere med, at behandlingen er for en bestemt lidelse, eller påstå, at den virker mod denne lidelse. Hvad ville der ske på annoncemarkedet, hvis vi havde denne regel i Danmark?

Massageterapeut-lærer Sissel Thoen fra Axelsons og rosenterapeut Lene Dieserud Ertner talte om vigtighederne af at give berøringsterapierne en større rolle i det forebyggende sundhedsarbejde, også for stressramte og demente. (Dieserud har udgivet ”Berøring i omsorg og lindring”, Fagbokforlaget ISBN 978-82-450-1413-6, kan anbefales)

Katrin Schulze (Norge), Unnur Kolka (Island) og undertegnede redegjorde for uddannelsesstruktur og udfordringer i vores respektive lande samt lande, vi sammenligner os med: Tyskland, USA. Der er stor forskel i vilkårene.

En tilsvarende dansk fagkonference kunne give større sammenhold i massørbranchen og give anledning til fælles tiltag.

Gunna Højgaard

MASSAGESKOLEN