MASSAGESKOLEN
v/ Gunna Højgaard

Sverkilstrupvejen 14
Torup
3390 Hundested

Telefon 411 410 77
gunna@massageskolen.dk

Nyheder

Nyt om uddannelseskravene, herunder e-learning / blended learning

31. oktober 2014

Nyt fra den 31. oktober 2014:

Sundhedsstyrelsen har i et nyt notat fra 31. oktober 2014 fastslået,  at e-learning må udgøre op til 33 % af hovedfaget massage, og at teorifagene gerne må tages i form af e-learning, hvis der består et lærer-elevforhold, og eleven kan få individuel vejledning. Eksamen skal som hidtil tages på en måde, hvor man kan sikre sig, at eksaminanden besvarer opgaverne selv.

Den fulde ordlyd kan hentes Her

For at dette ikke skal udvande uddannelsens og registreringens kvalitet har den forening jeg er medlem af FRFM besluttet at lægge vægt på sit tilbud om valideringseksamen i et hvilket som helst af uddannelsens fag. Det gælder i de tilfælde, hvor en ansøgers dokumentation er mangelfuld, eller uddannelsen er taget i udlandet. Det er nemlig den registrerende forening , der har ansvaret for, at de registrerede massører er fuldt uddannede og har aflagt eksamen efter reglerne.

Eksamen kan bestilles direkte hos mig på MASSAGESKOLEN.

Gunna