MASSAGESKOLEN
v/ Gunna Højgaard

Sverkilstrupvejen 14
Torup
3390 Hundested

Telefon 411 410 77
gunna@massageskolen.dk

RAB-registrering og/eller momsfritagelse?

RAB eller/og Momsfri?

For de professionelle massører de rettigheder, den synlighed og den status som de får ved at lade sig RAB-registrere interessante- dem kan de få som medlem af en registreringsberettiget forening.

Momsfritagelse ordner din lokale afdeling af Skat. Det er gratis. Skat vejleder i, hvordan massører selvangiver korrekt. En regnskabskyndig vil kunne vejlede dig i, om momsfritagelse er fordelagtig for dig.

Til begge dele skal du indsende alle dine uddannelses- og eksamenspapirer .

RAB og momsfritagelse er to vidt forskellige ting. Ingen af delene er en blåstempling, og ingen af instanserne garanterer for kvaliteten af behandlerens uddannelse og arbejde. Dette er op til brancheforeningerne og til massørernes selvjustits.

RAB forvaltes af brancheforeningerne efter lovgivning og betales af behandlerne med et startgebyr og et årligt gebyr. Som medlem af en brancheforening har massører adgang til at påvirke embedsværk og politikere og til gratis at blive opført på den offentligt tilgængelig RAB-behandlerfortegnelse på hjemmesiden hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Medlemsfordelene er billige kollektive forsikringer og afgifter, samt selvfølgelig fordelene ved at være med i et kollegialt netværk. Ofte tilbyder foreninger efteruddannelse til rimelige priser. RAB giver derfor både økonomiske, PR-mæssige, fagpolitiske og netværksmæssige fordele.

Foreninger, der udelukkende organiserer massører, og som er RAB-berettigede: BFM og FRFM. Jeg er selv medlem af FRFM og derved også med under paraplyorganisationen SundhedsRådet.
Desuden findes en række foreninger, der dækker flere  behandlerfag.

 

 

 

Sidst opdateret 5/7-2016