MASSAGESKOLEN
v/ Gunna Højgaard

Sverkilstrupvejen 14
Torup
3390 Hundested

Telefon 411 410 77
gunna@massageskolen.dk

Bag om fagudtrykkene – Hvad får jeg undervisning i

Hvad får jeg undervisning i – Et kig bag om fagudtrykkene

Version: Januar 2019

Arvævsbehandling
Vi undersøger, hvordan arret har forgrenet og forbundet sig under det synlige ar, og hvis der er stramme bindinger og partier, strækker vi arret i de retninger, hvor stramheden er. Behandlingen kan starte kort tid efter skaden eller operationen og gør stadig gavn mange år efter, især, hvis der aldrig er nogen, der har behandlet arret. Der bruges en langsom, indfølende fasciebehandlings-teknik. Det er vigtigt at lytte efter klientens oplevelse af både den lokale fornemmelse under behandlingen og det, som mærkes andre steder i kroppen, da ar-reaktioner og bindinger kan have spredt sig meget langt fra det oprindelige ar.

Ergonomi: at massøren passer på sig selv
Mange massører holder kun til arbejdet i 5-10 år. Med ergonomisk gennemprøvet arbejdsteknik klarer de sig langt op i årene. Vi gennemgår arbejdsstillinger og brugen af hænder, arme, ryg og ben og erstatter belastende fremgangsmåder med greb, som kan udføres uden anstrengelse.

Fasciebehandling
Den bindevævsstruktur, som organiserer hele kroppen, er førhen blevet overset. Nu fokuserer vi på bindevævet, både i undersøgelsen, hvor vi går efter de uhensigtsmæssige stramme væv, og i behandlingen, hvor vi behandler med respekt for, at fascierne behøver tid for at slippe. Fasciebehandling er en skånsom genvej til større bevægelighed og mindre smerte. Nogle få af de behandlere og forskere, som jeg har lært af: Leon Chaitow, Stills, Robert Schleip, Tom Myers, familien Stecco, Divo Müller, John Barnes, Jean Claude Guimbertau.

Klassisk massage
De klassiske greb effleurage, petrissage, friktion og tapotement er blevet opdateret i de seneste årtier, hvor vi gør brug af klinikforskningens arbejde. Klassisk massage handler ikke længere om at trykke og banke så hårdt, som klienten kan tåle, men om at behandle på kroppens egne præmisser: indfølende og præcist. Den gamle “svenske massage” har således fået en tidssvarende form. Nogle navne: Johan Georg Mezger, Per Henrik Ling.

Ledmobilisering
Mobilisere betyder at sætte i bevægelse. Vi mobiliserer både ægte led som dem, man har i arme og ben, hofter og skuldre, og uægte led som sømmene mellem kranieknogler og andre led, hvor der ikke er ledkapsel.Vi bruger både passiv mobilisering, hvor klienten blot skal slappe af og give efter, og mobilisering med bevægelse, hvor klienten skal være aktiv, enten ved at gå med i bevægelsen eller spænde imod den. Mobilisering er altid rolig og indfølende, modsat HVLA-manipulation, som indtil for nylig har været forbeholdt kiropraktorer. Nogle navne på mine kilder: F Kaltenborn, Brian R. Mulligan, Leon Chaitow, Helle Gotved,

Muskelenergiteknikker
Muskelenergiteknik (MET) bygger på at lade klientens egne tonushæmmende (afspændende) reflekser spille med. Det letter arbejdet for behandleren, som på sin side skal kunne aktivere reflekserne præcist og skånsomt. MET overflødiggør voldsomme og smertende tryk på triggerpunkter og andet sygt væv, idet teknikken forbedrer bevægemønstrene i nervesystemet, som indstiller sig på en mere normal funktion.

Oscillation
Oscillation er en passiv bevægelse, som svinger, vugger eller roterer uden at blive ført. Som kropsbehandling bruges det til at afspænde muskler og væv omkring led, fremme heling af skader, opsuge lymfe og lindre smerter. Teknikken kendes også fra folkemedicinen som “pulsering”. Udført korrekt er oscillation skånsom, men brugt ukritisk, for kraftigt eller på for store kropsområder kan oscillation give fysiske skader eller kaste den sårbare person ud i psykose på grund af kontroltabet, når det ikke er muligt selv at styre en bevægelse. Min kilde: Eyal Lederman, England

Termoterapi
Behandling med varme eller kolde materialer, vand eller stråler er effektivt både i klinikken og som hjemmebehandling. Frosne genstande eller is dæmper krampe og smerter, mindsker blødning og begrænser hævelser ved akutte skader og inflammation. Varme håndklæder, pakninger, sten, puder eller omslag med varm paraffin virker beroligende og blødgør koldt og stramt væv. Varmelamper kan have samme virkning. Termoterapi kræver sikkert udstyr, så man ikke laver skader ved skoldning eller forfrysning. Termoterapi har en plads både i behandling af akutte tilstande, ved kroniske tilstande og som hjælp til stresshåndtering.

Plastring/taping
Uelastisk eller halvelastisk tape kan bruges til at begrænse uhensigtsmæssige bevægelser eller stillinger, ødem og muskelspænding. Den uelastiske tape er i mange år blevet brugt ved akut forstuvning for at skåne det skadede sted, og til holdningskorrektion. I de seneste årtier har taping med kulørt halvelastisk tape vundet udbredelse. Brugt korrekt kan taping løse mange problemer, idet virkningen består i en ændring af ubevidste spændings- og bevægemønstre. Det er således en neuromuskulær virkning, man stræber efter. Det første brand, der blev kendt, var den japanske “kinesiotape”. Navnet er mønsterbeskyttet – og tapen har fået mange efterligninger siden. Nogle navne: Kenzo Kase, Harry Pijnappel.

Undersøgelse
Efter interviewet med klienten ser vi på holdning og fysisk fremtoning. Alt efter hvilket problem vi skal tage os af, ser vi de bevægelser, som er relevante (funktionsprøver). Vi vurderer bevægeligheden, symmetrien i bevægelserne og styringen af bevægelserne. Ved at give modstand med hånden på en bevægelse kan vi danne os et indtryk af styrken. Klienten fortæller, om der er smerte, snurren eller andre fornemmelser ved bevægelserne. Gælder det fødder, kan vi se på fodaftryk og hvordan skosålen bliver slidt.
Når klienten kommer på briksen, undersøger vi hud, fascier og muskler på forskellige måder med hænderne (palpation). Klienten fortæller, hvordan det føles. Vi ser på, hvordan åndedrættet bevæger kroppen.

Positional release

Når muskler anbringes i en passivt forkortet stilling, dvs de slækkes, vil deres spænding (tonus) sænkes i løbet af nogen tid. sædvanligvis 1-1,5 minutter. Behandlingen består ganske enkelt i at lægge det dårlige område i en sådan stilling og fastholde det der, til muskelspasmen og dermed smerten er væk. Undertiden er det nødvendigt først at bevæge kroppens led i forskellige retninger for at finde den position, der giver mest lindring.

Samme mekanisme i nervesystemet bruges i de teknikker, der går ud på ledmobilisering i en position, hvor der er mindst mulig modstand i musklerne, for eksempel Functional Technique.

Manuel lymfedrænage (MLD)
Princippet er at stimulere og understøtte de store lymfekars egen pumpebevægelse for at mindske ødemer. Behandlingsgrebet er blidt og langsomt, i samme takt som karrenes egen pumpebevægelse, ca. hvert 2 1/2 sekund. Drænagen suppleres med passiv eller aktiv ledbevægelse, idet ledhindens lymfeopsugende virksomhed også kan stimuleres.
For at sikre afløb for lymfen drænes der først tæt ved lymfens indløb i venerne under clavicula, og derefter ganske systematisk videre på kroppen længere væk derfra. På steder, hvor lymfestrømningen er afbrudt, drænes lymfen til nærmeste intakte lymfebane.
MLD bruges ved forbigående ødemer og milde tilfælde af lymfødem. De mest kendte retninger inden for MLD er Astrid og Emil Vodders metode og Földi metoden, som er en videreudvikling herfra.

TMD-behandling
TMD står for temporo-mandibulær dysfunktion. Det giver sig udtryk i kæbeledssmerter og problemer med at tygge og åbne/lukke munden. Behandlingen omfatter holdningskorrektion (for hals og hoved), behandling af fascier og muskler i hals og hoved samt mobilisering af kæbeleddet, også hvor man går ind i munden.

Termoterapi
Termoterapi omfatter behandling med kolde evt. frosne elementer og med varme og varme elementer. Teorien bag går ud på de fysiologiske og psykologiske virkninger.

Kulde: Der bruges is eller genstande, der er nedkølet til frysepunktet. Disse elementer må ikke bruges, så de danner frostsår. Kulde nedsætter nerveledningshastigheden og kan derfor dæmpe smerter og muskelspasme. Kulde nedsætter aktiviteten i cellerne og kan begrænse inflammation. Da iltbehovet er mindre i koldt væv, kan kulde redde væv, som af en eller anden grund har dårlig eller ingen blodgennemstrømning. Efter kuldepåvirkning opstår der gerne en reaktiv opvarmning, fordi blodkapillærerne udvider sig. Denne opvarmning kan give 1 grad mere end hvis man brugte en varmepude.

Varme:Der bruges varmepakninger og opvarmede genstande, som ikke må opvarme huden og kroppen mere, end den tåler. Varme kan virke beroligende og afstressende. En funktion af det lavere stressniveau kan være, at musklerne slapper af og smerteoplevelsen dæmpes.

Terapeutisk brug af termoterapi kræver, at massøren ved, om klienten har problemer med hjerte og kredsløb, lungefunktion og eventuelle allergiske reaktioner på kulde.

 

 

 

Sidst opdateret 6/12-2018