MASSAGESKOLEN
v/ Gunna Højgaard

Sverkilstrupvejen 14
Torup
3390 Hundested

Telefon 411 410 77
gunna@massageskolen.dk

RAB-registrering og/eller momsfritagelse?

Når du har kvalificeret dig til RAB, kan du vælge at blive momsfri

For de professionelle massører de rettigheder, den synlighed og den status som de får ved at lade sig RAB-registrere interessante- dem kan de få som medlem af en registreringsberettiget behandlerforening. Du søger om medlemskab  ved at indsende alle dine uddannelses- og eksamenspapirer .

Momsfritagelse ordner din lokale afdeling af Skat. Det er gratis. Der skal du også indsende dine eksamensbeviser. Skat kan sende dig vejledningen i, hvordan massører selvangiver korrekt. Den er kaldt Styresignal. En regnskabskyndig vil kunne vejlede dig i, om momsfritagelse er fordelagtig for dig. Skat skal have kopi af dit RAB-registreringsbevis.

RAB – ordningen er brancheadministreret. RAB og momsfritagelse er to forskellige ting. Ingen af delene er en blåstempling, og hverken Styrelsen for Patientsikkerhed eller Skat kontrollerer eller garanterer for kvaliteten af behandlerens uddannelse og arbejde. I dag er kvalifikationskravene til RAB og momsfritaglse ens, men som du kan se på Skats hjemmeside, formuleres kravene lidt forskelligt.

Du kan selv læse på SKATS hjemmeside:
https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=1906456&chk=215594

RAB forvaltes af brancheforeningerne efter lovgivning og betales af behandlerne med et startgebyr og et årligt gebyr. Som medlem af en brancheforening har massører adgang til at påvirke embedsværk og politikere og til gratis at blive opført på den offentligt tilgængelig RAB-behandlerfortegnelse på hjemmesiden hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Mange formidlerfirmaer forlanger, at deres ansatte skal have RAB.

Medlemsfordelene er billig kollektiv patientskadeforsikring og Koda-Gramexsafgift, samt selvfølgelig fordelene ved at være med i et kollegialt netværk. Nogle foreninger tilbyder efteruddannelse til rimelige priser. RAB giver derfor både økonomiske, PR-mæssige, fagpolitiske og netværksmæssige fordele.

Foreninger, der udelukkende organiserer massører, og som er RAB-berettigede: BFM og FRFM. Jeg er selv medlem af FRFM og derved også med under paraplyorganisationen SundhedsRådet.
Desuden findes en række RAB-berettigede foreninger, der dækker flere  behandlerfag.

 

 

 

Sidst opdateret 5/7-2016